Revista de Științe ale Educației

Revistă editată de
Universitatea de Vest din Timișoara
sub egida
Facultății de Sociologie si Psihologie
Departamentul de Științe ale Educației
și
Institutul Român de Educație a Adulților (IREA)

Revistă indexată în:
EBSCO Full Text
DOAJ Full Text
CEU
CEEOL
ERIH Plus
CiteFactor

Call for Papers