Indexare

Revista de Ştiinţele Educaţiei este indexată în următoarele baze de date internaţionale:

   • EBSCO

   • Central and Eastern European Online Library - CEEOL
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=2319

   • Central European University -  CEU
https://library.ceu.edu/

   • European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=483196