Comitet ştiinţific

Rolf Arnold (University of Kaiserslautern, Germania),
Muşata Bocoş (Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, România),
Lucian Ciolan (Universitatea București, România),
Mariana Crașovan (Universitatea de Vest din Timișoara, România),
Carmen Creţu (Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Romania),
Paolo Federighi (University of Florence, Italia),
Ciprian Faturşnic (Institutul de Științele Educației, București, România),
Ramon Flecha (University of Barcelona, Spania),
Alois Gherguţ (Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Romania),
Maria Gravani (Open University of Cyprus, Cipru),
Marian Ilie (Universitatea de Vest din Timișoara, România),
Georgeta Ion (Universitat Autonoma de Barcelona, Spania),
Romiţă Iucu (Universitatea București, România),
Irina Maslo (University of Latvia, Letonia),
Ekkehard Nuissl (German Institute for Adult Education, Bonn, Germania),
Alice Oancea (Oxford University, Oxford, Marea Britanie),
Ramona Paloș (Universitatea de Vest din Timișoara, România),
Emil Păun (Universitatea București, România),
Aleksandra Pejatovic (University of Belgrade, Republica Serbia),
Dan Potolea (Universitatea București, România),
Mihai Predescu (Universitatea de Vest din Timișoara, România),
Simona Sava (Universitatea de Vest din Timișoara, România),
S.Y.Shah (International Institute of Adult and Lifelong Education, India),
Bjarne Wahlgren (University of Aarchus, Danemarca),
George Zarifis (University of Thessaloniki, Grecia).