Informații relevante

Revista de Ştiinţe ale Educaţiei diseminează rezultatele cercetărilor din domeniul educaţional şi ale cercetării interdisciplinare socio-umane.
Anul apariției: 1999
Editură: Universitatea de vest din Timișoara        ISSN 2457 – 8673(Online)
Format: electronic
Numere/an: 2

Revista de Științe ale Educației (RSE/JES) este un jurnal academic de tip open access, cu peer-review. JES publică cercetări, articole și revizuiri originale și relevante, cu subiecte din întreaga gamă a științelor educaționale. Revista de Științe ale Educației își propune să ofere un forum național și internațional de dezbateri despre practici, principii, teorii și paradigme din vastul domeniu educațional și domeniile conexe. Revista este publicată de două ori pe an, iar limba de publicare este engleza. Toate lucrările JES pot fi accesate gratuit de la data publicării. Nu există nicio taxă de procesare a articolelor și nu se percepe nicio taxă pentru orice cititor care dore;te să citească, să descarce și să utilizeze articolele și recenziile pentru propria sa activitate științifică, cu condiția de a acorda creditele adecvate, prin citare corectă.

Revista este publicată de două ori pe an, iar limba de publicare este engleza. Toate lucrările JES pot fi accesate gratuit de la data publicării. Nu există nicio taxă de procesare a articolelor și nu se percepe nicio taxă pentru orice cititor care dore;te să citească, să descarce și să utilizeze articolele și recenziile pentru propria sa activitate științifică, cu condiția de a acorda creditele adecvate, prin citare corectă

Politica de open access    OACC

Toate articolele JES sunt licentiate conform Creative Commons Attribution-NonCommercial- 4.0 International (CC BY-NC 4.0) License .

Cititorilor li se permite să distribuie și să adapteze (sa remixeze, sa transforme și să construiască) materialele, în orice mediu sau format, în scopuri necomerciale, dacă este acordat un credit adecvat.

Jurnalul permite autorului (autorilor) să dețină drepturile de autor și să păstreze drepturile de publicare fără restricții.

Politica de copyright

Revista de Științe ale Educației (JES) este un jurnal academic open access, cu peer-review. Toate articolele și recenziile din JES pot fi accesate gratuity, imediat de la data publicării lor. Nu există nicio taxă de procesare a articolelor și nu se percepe nicio taxă pentru orice cititor care dorește să citească și să descarce articole pentru propria sa utilizare științifică, dacă este acordat un credit adecvat, prin citare corectă.

Toate materialele sunt publicate sub licență de acces deschis, autorii păstrându-și proprietatea deplină și permanentă asupra activității lor. JES își păstrează dreptul permanent și neexclusiv de a publica lucrările și de a le include în alte baze de date pentru a obține un impact mai larg și o vizibilitate mai mare.

Autorii sunt responsabili să obțină drepturile de a folosi toate fotografiile, ilustrațiile și cifrele incluse în lucrarea lor.

Jurnalul permite autorului (autorilor) să dețină drepturile de autor și să păstreze drepturile de publicare fără restricții.

Autorii sunt liberi și sunt încurajați să își depoziteze și sa-și posteze articolul din revistă și în altă parte, de exemplu pe site-uri instituționale sau pe site-uri precum google academic, reasearchgate, etc., pentru a crește circulația și vizibilitatea.

Prin trimiterea articolelor spre publicare în JES, autorii sunt de acord cu termenii stabiliți mai sus.