Contact

Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei
St. V.Pârvan, nr. 4, 300223 – Timișoara
Tel. +40-(0)256-592162
e-mail: resjournal@e-uvt.ro

Institutul Român de Educaţie a Adulţilor IREA
St. Bogdăneştilor, no. 32 A, room.206, 300389 –Timișoara
Tel/Fax: +40-(0)256-592960

Universitatea de vest din Timişoara UVT
St. V.Parvan, no. 4, 300223 – Timişoara
Tel. +40-(0)256-592111

Revista de Ştiinţe ale Educaţiei