Peer Review

Articolele trebuie trimise cu respectarea tuturor termenelor communicate.
Articolele trebuie editate în conformitate cu standardele communicate de revistă. Articolul în sine (titlu, abstract, text, figuri, tabele, bibliografie) trebuie trimise într-un singur document în format Microsoft Office la următoarea dresă de mail: resjournal@e-uvt.ro, înainte de terminarea deadline-ului.

Peer review form(download)

Procedura de peer review este realizată după metoda "double blind". Autorii vor fi informați despre recomandările de îmbunătățire ale articolului și despre decizia finală luată în urma evaluării.

Procedura de recenzie durează între 6 și 8 săptămâni. După aceea, are loc un proces de comunicare permanentă între autori și responsabilul pentru peer review și între acesta și recenzori, în care vor fi lămurite toate eventualele probleme întâmpinate. Sunt doi recenzori pentru fiecare articol iar procesul de recenzie este independent. Dacă este necesar, în cazul unor recenzii opuse, se va apela la al treilea recenzor, iar decizia finală va fi bazată pe o negociere între recenzori.

Pentru a fi acceptate, un manuscris trebuie să întrunească cel puțin primele cinci criterii din lista de mai jos:
1.    Tematică științifică în corcondanță cu cea a revistei
2.    Natura originală a articolului
3.    Să vizeze o tematică modernă, în actualitate cu tendințele internaționale
4.    Să realizeze o sinteză a literaturii științifice actuale
5.    Să fie conforme cu tematica revistei
6.    Să realizeze o inovație în cercetare, care să valorifice tematica de cercetare actuală
7.    Să prezinte o corelare adecvată între cercetarea educațională și metodele statistice
8.    Să fie caracterizate prin adecvare, rigoare și transparența metodelor de cercetare

Peer review-ul realizat de editorul executiv: constatarea conformităţii la criteriile revistei, în ceea ce priveşte topica, criteriile ştiinţifice ale conţinutului şi template-ul recomandat

Peer review-ul de tip double blind: Recenzorii nu cunosc identitatea autorilor, iar la rândul lor, autorii nu cunosc identitatea recenzorilor. Există cel puţin trei recenzori pentru toate articolele ale unui număr al revistei. Dacă este necesar, pentru articolele interdisciplinare se apelează la un al treilea recenzor pentru aprecierea mai exactă a conţinutului ştiinţefic al articolului. Recenzorii sunt independenti organizatiei de unde este afiliat autorul.