Peer Review

Articolele trebuie trimise cu respectarea tuturor termenelor communicate.
Articolele trebuie editate în conformitate cu standardele communicate de revistă. Articolul în sine (titlu, abstract, text, figuri, tabele, bibliografie) trebuie trimise într-un singur document în format Microsoft Office la următoarea adresă de mail: resjournal@e-uvt.ro, înainte de expirarea termenului limita.

Peer review form(download)

Dacă unul dintre editori detectează un conflict de interese în relația cu vreunul din articole, se va delega articolul spre alt editor. Politica standard în astfel de situații va fi ca unul din ceilalți editori să preia respectivul articol, cu respectarea din partea tuturor a condițiilor de confidențialitate.

Editorul adjunct selectează articolele pentru fiecare număr și ia deciziile în conformitate cu tematica numărului, rspectarea condițiilor de trimitere a articolelor, data trimiterii și rezultatele evaluării.

Potențialul conflict de interese pentru recenzori – Scrisoarea de invitație către recenzori întrunește următoarele caracteristici: notificare privind posibilele conflicte de interese ce pot apărea vizavi de o relație personală cu autorii, de prietenie sau de conflict, rivalitate; evitarea posibilelor conflicte de interese; evaluare de tip double blind a calității științifice a articolelor; măsuri clar stipulate împotriva plagiarismului sau a situațiilor neclare de authorship; o perioadă bine delimitată pentru realizarea recenziilor și trimiterea către autori a sugestiilor de îmbunătățire.

Departamentul editorial promovează o selecție permanentă a recenzorilor de înaltă calitate și doar cele mai bune articole vor fi publicate.

Procedura de peer review (recenzie) este realizată după metoda "double blind" (dublă evaluare colegială anonimă). Autorii vor fi informați despre recomandările de îmbunătățire ale articolului și despre decizia finală luată în urma evaluării.

Procedura de recenzie durează între 6 și 8 săptămâni. După aceea, are loc un proces de comunicare permanentă între autori și responsabilul pentru peer review și între acesta și recenzori, în care vor fi lămurite toate eventualele probleme întâmpinate. Sunt doi recenzori pentru fiecare articol iar procesul de recenzie este independent. Dacă este necesar, în cazul unor recenzii opuse, se va apela la al treilea recenzor, iar decizia finală va fi bazată pe o negociere între recenzori.

Pentru a fi acceptat, un manuscris trebuie să întrunească cel puțin primele cinci criterii din lista de mai jos:
1.    Tematică științifică în corcondanță cu cea a revistei și cu tendințele actuale în cercetare.
2.    Natura originală a articolului.
3.    Realizarea unei sinteze a literaturii stiintifice actuale.
4.    Să fie caracterizate prin rigoare metodologică și acuratețea datelor și interpretărilor.
5.    Să îndeplinească criteriile de similaritate și de editare tehnică.
6.    Să realizeze o inovație în cercetare, care să valorifice tematica de cercetare actuală.

Peer review-ul realizat de editorul executiv: constatarea conformităţii cu indicii de similaritate, criteriile revistei în ceea ce priveşte topica, criteriile ştiinţifice ale conţinutului şi template-ului si respectarea criteriilor tehnice de editare.

Peer review-ul de tip double blind: Recenzorii nu cunosc identitatea autorilor, iar la rândul lor, autorii nu cunosc identitatea recenzorilor. Există cel puţin doi recenzori pentru toate articolele ale unui număr al revistei. Dacă este necesar, pentru articolele interdisciplinare se apelează la un al treilea recenzor pentru aprecierea mai exactă a conţinutului ştiinţefic al articolului. Recenzorii sunt independenti organizatiei de unde este afiliat autorul.

Editorul executiv verifică îndeplinirea criteriilor de similaritate, de încadrare în tematica revistei și de respectare a criteriilor tehnice de editare. Doar lucrările care îndeplinesc aceste criterii vor fi trimise spre procesul de peer-review.