Recomandări pentru autori

Înainte de a trimite o lucrare pentru revista noastră, citiți cu atenție următoarele recomandări.

Revista de Științe ale Educației (JES) este un jurnal academic open access, cu peer-review. Toate articolele și recenziile din JES pot fi accesate gratuit, imediat de la data publicării lor. Nu există nicio taxă de procesare a articolelor și nu se percepe nicio taxă pentru orice cititor care dorește să citească și să descarce articole pentru propria sa utilizare științifică, dacă este acordat un credit adecvat, prin citare corectă.

Toate materialele sunt publicate sub licență de acces deschis, autorii păstrându-și proprietatea deplină și permanentă asupra activității lor. JES își păstrează dreptul permanent și neexclusiv de a publica lucrările și de a le include în alte baze de date pentru a obține un impact mai larg și o vizibilitate mai mare.

Autorii sunt liberi și sunt încurajați să își depoziteze și sa-și posteze articolul din revistă și în altă parte, de exemplu pe site-uri instituționale sau pe site-uri precum Google Academic, Reasearchgate, etc., pentru a crește circulația și vizibilitatea.

Responsabilitatea autorilor este de a obține permisiunea de a reproduce ilustrațiile, figurile, tabelele aparținând altor autori.

Prin trimiterea articolelor spre publicare în JES, autorii sunt de acord cu termenii stabiliți mai sus.

Înainte de publicare, toate lucrările sunt supuse verificării indexului de similitudine cu ajutorul programului antiplagiat iThenticate. Politica antiplagiară prevăzută se referă la:
- primul indice de similaritate <10%;
- al doilea indice de similaritate <7%.


Instrucțiuni pentru autori:

Descarcati aici Template-ul recomandat

Fiecare articol trimis la Colegiul de redacție al Revistei de Științe ale Educației trebuie să fie cercetări sau manuscrise originale, care nu au fost publicate anterior, fie în formă completă sau preliminară, în altă publicație și nu fac obiectul unui alt proces de evaluare în vederea publicării în orice alt context.

Recomandările de mai jos sunt menite să mențină calitatea științifică așteptată și de dorit a revistei. Autorii pot trimite prin e-mail versiunea electronică Microsoft Word (.doc) a articolelor, la următoarea adresă:resjournal@e-uvt.ro

Lucrările trimise vor fi supuse examinării de tip double-blind peer-review. Criteriile științifice folosite de recenzor sunt, de asemenea, publicate. Dacă articolul nu respectă criteriile tehnice și de editare, acesta nu va fi trimis de către editor pentru a fi supus procesului de double-blind peer-review.


Criterii de editare:

Limba de publicare acceptată este engleza.
Articolul poate avea o lungime intre 4000-6000 de cuvinte.
Cuvintele și citatele în limbi străine sunt scrise cu caractere italice. Citatele în engleză sunt scrise în mod normal. Fiecare citare va fi realizată conform normelor APA Style 5th Edition.
Fiecare autor va insera numele său sub titlul lucrării, în partea dreaptă superioară a lucrării, cu o notă de subsol care va specifica titlul academic, instituția, orașul, țara, adresa de e-mail.
Fiecare lucrare va fi precedată de un rezumat; fiecare rezumat va fi urmat de secțiunea cuvinte cheie, cu maxim 5 cuvinte cheie, separate prin punct și virgulă. Secțiunile de rezumat și de cuvinte cheie trebuie să fie între 250- 300 de cuvinte.
Fiecare abreviere trebuie explicată numai la prima utilizare.
Structura recomandată a articolului: Introducere, Fundamentare teoretica, Metodologie, Rezultate, Discuții, Concluzii.
Referințele bibliografice complete pentru lucrările menționate în lucrare trebuie să fie incluse ca Referințe bibliografice, la sfârșitul articolului.
Referințele bibliografice trebuie să fie relevante și actualizate.


Criterii tehnice:

Formatarea paginii: justified, spațiere linii: Multiple 1.2 Cambria 12;

Titlu articol: aldine (bold), Cambria 14p;

Nume autori: Cambria, 12, bold, first page, the upper right side

Text: Cambria, 12; line spacing Multiple 1.2; first paragraph indent: none; following paragraphs indent: 0.3

Abstract: Cambria, 11, italic, Multiple 1.2.

Cuvinte cheie: 3 to 5 key-words, Cambria, 12, single, separated by a semicolon.

Nota de subsol de indentificare (Identification footnote): Cambria, 10, single

Referințe biblografice: Cambria, 10, single, hanging at 0.3

Pentru mai multe informații despre cum se citează conform APA, consultați APA Format 5th Edition https://apastyle.apa.org/ .