Scop & obiective

Scopul Revistei de Științe ale Educației este de a oferi un forum de dezbateri naționale și internaționale privind practicile, principiile, teoriile și paradigmele din vastul domeniu al științelor educaționale și al domeniilor conexe.

Aria tematică cuprinde:

Pedagogie şi ştiinţele educaţiei
Educaţia adulţilor
Psihologia educaţiei
Pedagogie universitară
Psihopedagogie specială
Educaţie interculturală
Management educaţional
Politici educaţionale
Tehnologii informaţionale moderne
Predare şi învăţare
Educaţie în învăţamântul preşcolar şi primar
Educaţie incluzivă
Educaţie în învăţământul secundar şi terţiar
Educaţie civică
Şcoală, familie, comunitate
Formarea continuă a personalului didactic
Validarea competenţelor
Educaţie deschisă şi la distanţă
Aceste domenii se pot modifica în funcţie de preocupările de interes ale autorilor selectati pentru publicare.
Tipul articolelor publicate: articole de cercetare originale, studii, recenzii de carte, noi modele teoretice, programe și teme dezbătute la conferințe naționale și internaționale.