Revista de Științe ale Educației

Revistă editată de
Universitatea de Vest din Timișoara
sub egida
Facultății de Sociologie si Psihologie
Departamentul de Științe ale Educației
și
Institutul Român de Educație a Adulților (IREA)

Revistă indexată în:
EBSCO Full Text
ERIC Full Text
ERIH Plus Full Text
INDEX COPERNICUS
DOAJ Full Text
CEEOL Full Text
OAJI Full Text
CEU

Call for Papers